OFZ a.s.

Słowacja

Dla firmy OFZ a.s. ze Słowacji, jednego z najważniejszych dostawców żelazostopów dla hutników i odlewni w Europie Środkowej, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy system wysokociśnieniowej mgły wodnej Hydramist HP dla ochrony 12 transformatorów. System detekcji pożaru zrealizowaliśmy w oparciu o urządzenia SCHRACK SECONET.