PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

instalacje zraszaczowe oraz system sygnalizacji pożaru

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zaprojektowaliśmy systemy przeciwpożarowe do ochrony układu transportu paliwa na terenie Elektrowni Opole. W ramach powierzonego zadania wykonaliśmy koncepcje techniczne oraz projekty wykonawcze Stałych Urządzeń Gaśniczych wodnych (instalacji zraszaczowych) oraz systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Ponadto byliśmy odpowiedzialni za wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie kosztorysu inwestorkiego we wszystkich branżach projektowych, a także opracowanie projektów wykonawczych m.in. wzmocnienia konstrukcji mostów skośnych oraz instalacji zmywania urządzeń i obiektów transportu paliwa i odprowadzenia wód gaśniczych do kanalizacji.