Skuteczna ochrona regałów sklepowych i towaru

Jak będąc właścicielem drogerii, sklepu z odzieżą, składu drzewnego, marketu budowlanego lub innego obiektu zastawionego regałami, można zabezpieczyć się od pożaru? Nagromadzenie łatwopalnych materiałów na niewielkiej przestrzeni sprzyja przecież zarówno powstawaniu, jak i szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. To oznacza nie tylko ogromne straty finansowe, ale również utratę dobrego wizerunku na lata. Przerażenie Klientów wywołane paniką, ich ewentualne obrażenia wynikające z poparzenia lub zatrucia dymem, pociągają za sobą nie tylko konieczność wypłaty odszkodowań, ale również odpływ Klientów do konkurencji.

W odpowiedzi na to zagrożenie opracowaliśmy system gaszenia optymalnie dostosowany do ochrony przed ogniem ekspozycji sklepowej. Aktywna Linia Samogasząca (ALS) jest instalacją, która znajduje się najbliżej potencjalnego zarzewia ognia – na regale, nad elementami ekspozycji.

To samodzielne urządzenie gaśnicze składa się ze zbiornika z materiałem gaśniczym i specjalnego polimerowego przewodu, który oplata regał ekspozycyjny. Przewód ten jest jednocześnie detektorem, który pod wpływem wysokiej temperatury pęka i wyrzuca środek gaśniczy wprost na płomienie, gasząc je w zarodku. Poza niezwykłą skutecznością, ALS odznacza się również dyskrecją – system w żadnym stopniu nie absorbuje wzroku Klienta, pozostając dla niego niemal niewidocznym.

Ze względu na budowę regałów sklepowych i specyfikę znajdującego się na nich towaru, najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie w systemie ALS środka pianotwórczego. Środek ten skutecznie ugasi pożary grup A i B, a więc ciała stałe, ciecze palne i substancje topiące się pod wpływem wysokiej temperatury. Do gaszenia urządzeń elektrycznych najlepiej zastosować w systemie ALS gaz FE-36TM, zamiennik halonu, jednak otwarta budowa regałów może znacznie ograniczyć jego skuteczność – gaz może zbyt szybko rozrzedzić się w powietrzu. Z kolei użyczcie substancji proszkowych jest odradzane ze względu na zbyt duże zapylenie, utrudniające akcję ewakuacyjną oraz generujące koszty wtórne, w postaci wysokich nakładów na sprzątanie oraz trwałego zabrudzenia niektórych towarów.

Aktywna Linia Samogasząca jako zabezpieczenie regałów sklepowych może działać samodzielnie lub jako element istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu. Dzięki szybkiej reakcji, pozwala zminimalizować straty materialne i ryzyko utraty zaufania Klientów. Każde dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe to nie tylko większe bezpieczeństwo i spokojna praca, ale również argument w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeniowym o niższe stawki ubezpieczenia. Ta inwestycja zawsze się opłaci!