20. Międzynarodowa Konferencja Mgły Wodnej (IWMC)

20. edycja Międzynarodowej Konferencji Mgły Wodnej odbywać się będzie w dniach 21 i 22 kwietnia 2021 r. w Warszawie w hotelu Regent Warsaw. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mgły Wodnej (IWMA). Nasza firma będzie licznie reprezentowana podczas tego wydarzenia jako wyłączny przedstawiciel technologii wysokociśnieniowej mgły wodnej FOGTEC na rynek polski.

Pierwotnie konferencja miała odbyć się w październiku br., jednak ogłoszenie pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się, skłoniły organizatorów do przełożenia wydarzenia na kwiecień 2021 r. Zgodnie z przygotowaną agendą, podczas pierwszego dnia konferencji (21.04) wygłoszone zostaną referaty poświęcone inżynierii i zastosowaniom instalacji mgły wodnej oraz wynikającym z nich korzyściom. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Z kolei drugi dzień konferencji (22.04.) poświęcony będzie naukowym aspektom technologii mgły wodnej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Aktualny terminarz wydarzeń związanych z konferencją IMWC wygląda następująco:

 • 2 czerwca 2020 r. – ogłoszenie zaproszenia do składania dokumentów
 • 15 lipca 2020 r. – rozpoczęcie rezerwacji stolików ekspozycyjnych
 • 30 października 2020 r. – termin nadsyłania streszczeń referatów
 • 30 października 2020 r. – aktywacja strony konferencji
 • 23 grudnia 2020 r. – prelegenci zostaną powiadomieni o akceptacji nadesłanych streszczeń referatów
 • 30 grudnia 2020 r. – termin składania wniosków o nagrodę IWMA Young Talent Award
 • 4 stycznia 2021 r. – publikacja programu konferencji
 • 15 stycznia 2021 r. – koniec przyjmowania zgłoszeń na preferencyjnych warunkach
 • 23 lutego 2021 r. – oficjalne zaproszenie na doroczne spotkanie członków IWMA w 2021 r
 • 23 marca 2021 r. – drugie oficjalne zaproszenie na doroczne spotkanie członków IWMA w 2021 r. (przypomnienie)
 • 7 kwietnia 2021 r. – termin nadsyłania ostatecznych wersji prezentacji
 • 21 i 22 kwietnia 2021 r. – 20. Międzynarodowa Konferencja Mgły Wodnej