20. Międzynarodowa Konferencja Mgły Wodnej (IWMC)

20. edycja Międzynarodowej Konferencji Mgły Wodnej odbywać się będzie w dniach 27 i 28 października 2021 r. w Warszawie w hotelu Regent Warsaw. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mgły Wodnej (IWMA). Nasza firma będzie licznie reprezentowana podczas tego wydarzenia jako wyłączny przedstawiciel technologii wysokociśnieniowej mgły wodnej FOGTEC na rynek polski.

Pierwotnie konferencja miała odbyć się w październiku 2020 roku, jednak ogłoszenie pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się, skłoniły organizatorów do przełożenia wydarzenia na październik 2021 r. Zgodnie z przygotowaną agendą, podczas pierwszego dnia konferencji (27.10) wygłoszone zostaną referaty poświęcone inżynierii i zastosowaniom instalacji mgły wodnej oraz wynikającym z nich korzyściom. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Z kolei drugi dzień konferencji (28.10.) poświęcony będzie naukowym aspektom technologii mgły wodnej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Aktualny terminarz wydarzeń związanych z konferencją IMWC wygląda następująco:

 • 15 lutego – ogłoszenie zaproszenia do składania dokumentów
 • 30 kwietnia – rozpoczęcie rezerwacji stolików ekspozycyjnych
 • 31 maja – termin nadsyłania streszczeń referatów
 • 31 maja – aktywacja strony konferencji
 • 30 czerwca – prelegenci zostaną powiadomieni o akceptacji nadesłanych streszczeń referatów
 • 15 lipca – publikacja programu konferencji
 • 30 lipca – koniec przyjmowania zgłoszeń na preferencyjnych warunkach
 • 24 sierpnia – pierwsze oficjalne zaproszenie na doroczne spotkanie członków IWMA w 2021 r
 • 28 września – drugie oficjalne zaproszenie na doroczne spotkanie członków IWMA w 2021 r. (przypomnienie)
 • 13 października – termin nadsyłania ostatecznych wersji prezentacji
 • 27 i 28 października – 20. Międzynarodowa Konferencja Mgły Wodnej