GRALIŚMY DLA WOŚP!

Mierząc nasz udział w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poziomem wypełnienia orkiestrowej puszki lub zużyciem gaśnic do pokazów gaszenia ognia, to 12 stycznia byliśmy jednym z najpopularniejszych stoisk przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Puszka na datki dla WOŚP została wypełniona po brzegi, a śniegowych gaśnic zużyliśmy w sumie tyle, co do ugaszenia ponad 3500 litrów ropy lub piętrowego biurowca.

Nasze stoisko odwiedzały całe rodziny. Symulator pożaru gasili mali i duzi, jedni ostrożnie, inni z większa odwagą. Przed akcją każdy uczestnik został dokładnie zapoznany z zasadami posługiwania się gaśnicą i skutecznego gaszenia. Na wszystkich, którym udało się ugasić ogień, w naszym namiocie czekały dyplomy i odznaki Małego Strażaka. Mieliśmy tam również testy bezpieczeństwa pożarowego, które rozdawaliśmy rodzicom aby sprawdzili, czy ich domy i mieszkania są na pewno dobrze chronione przed ogniem. Uczyliśmy również zasad bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali naszych podpowiedzi i starali się jak najwięcej z nich zapamiętać. Nigdy nie wiadomo, kiedy okażą się przydatne – zawsze warto być przygotowanym.

Najważniejsze jednak, że pomogliśmy zebrać fundusze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W skarbonce naszego wolontariusza sztabowcy doliczyli się 1365,01 zł i trochę waluty obcej. Wszystkim serdecznie dziękujemy!