Inwestujemy w programy społecznie odpowiedzialne

Jako firma z ponad 30-letnią historią wiemy, że warto dzielić się wiedzą, doświadczeniem i owocami naszej pracy. Dostrzegamy nasze otoczenie i staramy się, żeby nasza działalność również jemu przynosiła korzyści. Wyrazem tego jest m.in. nasz udział w projekcie SPOKO – Społeczny Kosz.

 

Większość działań jakie prowadzimy dla lokalnej społeczności związana jest oczywiście z tym, co jest sercem naszej działalności. Jako jeden z liderów krajowego rynku usług przeciwpożarowych staramy się krzewić wśród najmłodszych – tych starszych oczywiście również – prawidłowe zachowania w postępowaniu z ogniem. Podczas festynów rodzinnych i innych wydarzeń uczymy jak należy postępować na wypadek pożaru, kiedy i czym go ugasić, a w jakich sytuacjach należy bezwzględnie się ewakuować i jak to zrobić najbezpieczniej. Ponadto zabezpieczamy przeciwpożarowo imprezy charytatywne w naszym regionie, m.in. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku.

Nasze oddanie dla idei społecznej odpowiedzialności biznesu wyrażamy również poprzez udział w projekcie SPOKO –  Społeczny Kosz, do którego przystąpiliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Dzięki projektowi SPOKO mamy możliwość wspierania lokalnych fundacji i spółdzielni, których głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym umysłowo, fizycznie, a także osobom wykluczonym społecznie. Warto pomagać i warto dzielić się owocami własnego sukcesu z tymi, którzy chcą i mogą zmieniać świat innych na lepszy! Dzięki temu i my możemy dołożyć swoją cegiełkę do tych szlachetnych inicjatyw.