NM Polska Sp. z o.o. (Grupa VELUX)

instalacja tryskaczowa i działka wodne

Dla NM Polska Sp. z o.o. (Grupa VELUX) zrealizowaliśmy zabezpieczenia przeciwpożarowe do ochrony obiektów w Namysłowie. Inwestycja obejmowała kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z budynkiem pompowni i zbiornikiem zapasu wody do ochrony hal produkcyjnych oraz działka wodne z automatyczną detekcją i sterowaniem gaszenia do ochrony placów składowych.

Zakres zrealizowanych prac obejmował m.in. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym projektów budowlanych i projektów wykonawczych wszystkich instalacji), wykonanie wszelkich prac ziemnych i budowlanych niezbędnych dla systemów ppoż., dostawę i montaż elementów wyposażenia tych systemów, przeprowadzenie niezbędnych testów hydraulicznych i odbiorowych, uruchomienie instalacji, szkolenie wybranego personelu z obsługi wykonanej instalacji, odbiory systemów oraz opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej i książki serwisowej.

Instalacja tryskaczowa został zaprojektowana i wykonana wg standardów NFPA:

  • NFPA, 13:2019 dot. instalacji tryskaczowej
  • NFPA 20:2019 dot. pompowni pożarowych,
  • NFPA 22:2018 dot. zbiorników zapasu wody do celów ppoż.