Płomienie w kuchni pod kontrolą

Rozgrzane garnki i patelnie z olejem oraz praca przy otwartym ogniu to w małej i dużej gastronomii codzienność. Potencjalnych zagrożeń wybuchu pożaru nie brakuje, jeśli w menu są płonące dania, np. flambirowane banany czy płonące skrzydełka. Ale i przygotowanie frytek, czy kotletów może spowodować niekontrolowany wybuch ognia. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy w gastronomii, zaprojektowaliśmy specjalne systemy przeciwpożarowe, skutecznie gaszące rozgrzany tłuszcz i inne substancje łatwopalne.

Nasze instalacje przeznaczone są dla kuchni z okapem i całych smażalniczych linii produkcyjnych. Oparte są na nowoczesnych materiałach gaszących – środku pianotwórczym i gazach, bowiem zwalczanie płonącego oleju wodą może tylko rozniecić pożar (co pokazuje przykładowy klip poniżej), a co za tym idzie, zwiększyć straty.

Kuchnie gastronomiczne z okapem chroni nasz system z klapą odcinającą przepływ powietrza i płomieni w kanale wentylacyjnym. System składa się ze zbiornika ze środkiem pianotwórczym, okablowania i dysz, które kierują środek gaśniczy wprost w kierunku ognia. Do systemu podłączony jest czujnik odcinający prąd. Rozpoczęcie akcji gaśniczej następuje automatycznie, dzięki zamontowanym w okapie detektorom. Możliwa jest również instalacja opcji ręcznego uruchamiania gaszenia.

Do ochrony przeciwpożarowej smażalniczych linii produkcyjnych zaprojektowaliśmy systemy oparte na gazowych środkach gaśniczych, jak CO2 czy FE-36TM (zamiennik halonu). Pozwala na to zamknięta budowa urządzeń, dzięki której gazy nie rozproszą się w powietrzu i zachowają swoją niezwykłą skuteczność. Właściwości gazów sprawiają, że po ich użyciu linie smażalnicze mogą bezproblemowo i szybko wznowić pracę. Gazy te nie wchodzą w reakcję z tłuszczami i olejem, które w przypadku użycia innych środków gaśniczych trzeba byłoby wymienić. Wymiana oleju i wyczyszczenie smażalnika to dodatkowe koszty i wydłużenie czasu bezczynności urządzenia, a na to nie można sobie pozwolić w tak konkurencyjnej branży.

Nasze systemy przeciwpożarowe pozwolą zmaksymalizować bezpieczeństwo Państwa pracowników i mienia, ograniczyć koszty akcji gaśniczej, skrócić do minimum czas przestoju urządzeń i wyeliminować ryzyko utraty wizerunku, na który pracuje się latami. Ponadto wszelkie dodatkowe urządzenia gaśnicze są mocnym argumentem w trakcie negocjacji niższych stawek ubezpieczenia posiadanego czy leasingowanego sprzętu kuchennego.