Półstałe urządzenia gaśnicze – czym się charakteryzują i jakie jest ich zastosowanie?

Półstałe urządzenia gaśnicze – znane też pod skrótem PUG – to grupa obejmująca urządzenia gaśnicze trwale związane z zabezpieczanym obiektem, których skuteczne działanie wymaga obsługi przez przeszkolony personel. Poznaj ich najważniejsze cechy i zastosowanie.

Co warto wiedzieć na temat półstałych urządzeń gaśniczych

Tym, co odróżnia półstałe urządzenia gaśnicze (PUG) od stałych urządzeń gaśniczych (SUG), jest fakt, że nie są one na stałe podłączone do źródła środka gaśniczego. Oznacza to, że działanie PUG nie może odbywać się w pełni automatycznie. Ich użytkowanie wymaga aktywności człowieka, polegającej najczęściej na podłączeniu urządzenia do źródła zasilania środkiem gaśniczym.

Półstałe urządzenia gaśnicze umożliwiają gaszenie pożarów za pomocą wody, piany gaśniczej, gazu lub proszku gaśniczego. Stosowanie poszczególnych środków gaśniczych uzależnione jest od rodzaju i charakteru obiektu podlegającego zabezpieczeniu, a także od typu zagrożenia pożarowego występującego na jego terenie. Warunki te wpływają również na ostateczną budowę samej instalacji.

Najczęściej stosowane są półstałe urządzenia gaśnicze wykorzystujące gazowe lub pianowe środki gaśnicze. Półstałe urządzenia gaśnicze gazowe składają się zazwyczaj z mobilnych zbiorników zawierających gazowy środek gaśniczy, szybkozłączek oraz rurociągu dystrybucyjnego zakończonego dyszami gaśniczymi. Każda z szybkozłączek połączona jest z rurociągiem dystrybucyjnym odpowiedzialnym za skierowanie środka gaśniczego do odpowiedniego pomieszczenia. W przypadku wykrycia pożaru przeszkolona osoba powinna przetransportować zbiornik z zapasem środka gaśniczego, podłączyć go do odpowiedniej szybkozłączki za pośrednictwem węża oraz otworzyć zawór na zbiorniku. Uwolniony w ten sposób środek gaśniczy rozprowadzany jest za pomocą rurociągu dystrybucyjnego i przez dysze gaśnicze kierowany do miejsca pożaru.

Z kolei półstałe urządzenia gaśnicze pianowe zazwyczaj nie posiadają zbiorników ze środkiem gaśniczym, tj. wodą i środkiem pianotwórczym. Ich budowa najczęściej ogranicza się do zastosowania przyłączy dla źródeł zasilania mieszaniną pianotwórczą, rurociągu dystrybucyjnego oraz elementów odpowiedzialnych za napowietrzenie mieszaniny pianotwórczej i podanie powstałej piany do przestrzeni ogarniętej przez pożar. W zależności od rodzaju zagrożenia pożarowego – oraz rodzaju piany niezbędnej do ugaszenia ognia – do napowietrzania mieszaniny wody i środka pianotwórczego stosuje się m.in. garnki pianowe, wlewy piany oraz prądownice. Za zapewnienie mieszaniny pianotwórczej najczęściej odpowiedzialna jest lokalna jednostka straży pożarnej, która musi zostać wezwana niezwłocznie po wykryciu pożaru. Strażacy podłączają węże do odpowiednich przyłączy i uruchamiają podawanie mieszaniny wody i środka pianotwórczego, która w postaci piany uwalniana jest w miejscu pożaru.

W jakich miejscach wskazane jest korzystanie z półstałych urządzeń gaśniczych

Poszczególne rozporządzenia definiują półstałe urządzenia gaśnicze jako zabezpieczenia przeciwpożarowe wymagane do zwiększenia bezpieczeństwa określonych obiektów. Wśród nich wymienić można m.in. magazyny oleju opałowego przy kotłowniach, zbiorniki naziemne do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych czy kanały z trasami kablowymi w mostach o długości przekraczającej 100 m.

Oczywiście zastosowań półstałych urządzeń gaśniczych jest znacznie więcej. Zapewniają one zdecydowanie skuteczniejszą ochronę niż podręczny sprzęt gaśniczy. Ponadto gwarantują bezpieczną odległość od pożaru wszystkim uczestnikom akcji gaśniczej. Sprawdzą się jako zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów, które mają zapewniony stały nadzór przeszkolonego personelu i, w przypadku PUG wodnych i pianowych, krótki czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej. Czas od momentu wykrycia pożaru do rozpoczęcia akcji gaśniczej ma bowiem zawsze kluczowe znaczenie dla skuteczności gaszenia i minimalizacji szkód.