COVID-19 – pracujemy bez zmian

Pragniemy zapewnić naszych Klientów, że mimo panującej w kraju sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, nasza firma pracuje w normalnym trybie, w pełnym wymiarze czasu. Zamówienia towarów i zlecenia na realizację usług wykonywane są na bieżąco, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W ostatnim czasie jedyne ograniczenia dotknęły działalności naszego sklepu, który był zamknięty dla Klientów indywidualnych. Monitoring sytuacji w kraju i wprowadzenie dodatkowych środków ochrony osobistej pozwoliły nam ponownie umożliwić dokonywanie zakupów w sklepie Klientom indywidualnym. Tym samym wszystkie rodzaje prowadzonej przez nas działalności są realizowane w trybie standardowym.

Zachęcamy do kontaktu!