Grupa PKP

projektowanie, montaż i serwis systemów SUG, SSP, SSWiN, KD, wizualizacji zdarzeń pożarowych

Dla Spółek z Grupy PKP od lat realizujemy usługi obejmujące projektowanie i montaż Stałych Urządzeń Gaśniczych i Systemów Sygnalizacji Pożaru dla ochrony nastawni kolejowych, pomieszczeń teletechnicznych, ups`ów, kontenerów „srk” i „saz”, agregatów prądotwórczych oraz innych obiektów ze sprzętem elektronicznym, o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia ciągłości pracy na liniach kolejowych w całym kraju.

Realizujemy również projekty i montaże Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemów Kontroli Dostępu, a także systemów wizualizacji zdarzeń pożarowych, umożliwiających przekazywanie sygnałów ze wszystkich systemów bezpieczeństwa do dyżurnych ruchu czy lokalnych centrów sterowania. Dzięki temu zapewniamy maksymalny poziom bezpieczeństwa zabezpieczanych obiektów kolejowych.

Wykonujemy również przeglądy serwisowe i okresowe konserwacje wszystkich ww. systemów, a także przeglądy i legalizacje gaśnic oraz przeglądy systemów gaśniczych zamontowanych na lokomotywach.