Lafarge Cement S.A.

zabezpieczenie ppoż. dla transportera węgla

Dla Lafarge Cement S.A. opracowaliśmy kompletną dokumentację projektową oraz wykonaliśmy montaż zabezpieczenia przeciwpożarowego dla transportera węgla na obiekcie w Małogoszczy. Zabezpieczenie przeciwpożarowe obejmowało instalację tryskaczową typu pre-action single interlook wraz z systemem detekcji opartym o kabel sensoryczny i skanery temperatury.