Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

dostosowanie instalacji tryskaczowej i zraszaczowej do standardów normy PN-EN

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przeprowadziliśmy modernizację instalacji gaśniczych wodnych: tryskaczowych i zraszaczowych, zabezpieczających m.in. scenę, magazyny dekoracji, kostiumów i materiałowy oraz malarnię i modelatornię. Zakres zrealizowanych prac obejmował roboty budowlane i instalacyjne, wykonanie niezbędnych prób i testów prawidłowości działania obu instalacji gaśniczych oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. Celem prac modernizacyjnych było dostosowanie istniejących instalacji do obowiązujących standardów technicznych wyznaczonych przez normy PN-EN.